Acte necesare la notariat

Imobiliare Focsani: foto acte necesare la notariat

Pentru a perfecta o vânzare imobiliară (apartament, casă, alt spaţiu) aveţi nevoie de următoarele documente:

1. Actele de identitate ale vânzătorului şi cumpărătorului (trebuie să fie în perioada de valabilitate);

2. Actul de proprietate al apartamentului / casei / terenului etc.

3. Planul cadastral al proprietăţii;

4. Certificatul fiscal eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite (valabil numai în luna emiterii);

5. Adeverinta de la Asociaţia de Proprietari;

6. Extrasul de carte funciară (valabil 10 zile de la data depunerii cererii). Se obţine de către notarul public la solicitarea proprietarului;

7. Încheierea de carte funciara (intabularea) ce face dovada intabulării dreptului de proprietate în cartea funciară;

8. Certificatul energetic al proprietăţii;

9. Dovada de achitare (adeverinţă) a facturilor la furnizorii de utilităţi publice: apă, gaz, electricitate, salubritate, asociaţia de proprietari;

10. Dacă este cazul, certificatele de căsătorie sau sentinţă definitivă de divorţ (atât pentru vânzător cât şi pentru cumpărător).

Puteţi consulta şi Lista Cabinetelor Notariale din municipiul Focşani.